Privacy Policy

Privacybeleid voor de website van Zimmer Biomet

1. Informatieverzameling
2. Gebruik en delen van de informatie die we verzamelen
3. Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens
4. Interactieve functies
5. Links naar andere websites
6. Bescherming van gegevens
7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
8. Recht om u uit te schrijven
9. Hoe lang uw persoonsgegevens wordt bewaard
10. Onze functionaris voor gegevensbeveiliging
11. Wijzigingen in dit privacybeleid
12. Neem contact met ons op
13. Bijlage 1

Bedankt voor uw bezoek aan dit online portal, website of mobiele applicatie, die eigendom is van, en beheerd wordt door een dochteronderneming of gelieerde onderneming van Zimmer Biomet Holdings, Inc. (inclusief Zimmer, Inc. en Biomet, Inc., gezamenlijk “Zimmer Biomet”, “wij”, “we”, “onze” of “ons”). De dochtermaatschappij of gelieerde onderneming van Zimmer Biomet die eigenaar en beheerder is van het online portal, de website of de mobiele applicatie die u bezoekt, is, indien van toepassing, de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van Persoonsgegevens. Een lijst van verwerkingsverantwoordelijken is te vinden in Bijlage 1 bij dit beleid en contactgegevens kunt u vinden in de paragraaf Neem contact met ons op aan het einde van dit beleid. Zimmer Biomet is een leider in musculoskeletale gezondheidszorg. Ons doel is om de mobiliteit te herstellen, pijn te verlichten en de kwaliteit van leven voor patiënten over de hele wereld te verbeteren.
Dit privacybeleid voor de website van Zimmer Biomet (“Beleid”) beschrijft onze online handelswijze voor het verzamelen en verwerken van gegevens die zijn verzameld van of over de gebruikers van een online portal, website of mobiele applicatie waar dit beleid wordt geplaatst (in het Beleid gezamenlijk “Websites” genoemd). Verschillende websites kunnen gericht zijn tot consumenten, professionele zorgverleners, medische scanfaciliteiten, mensen die bij ons willen solliciteren of andere gebruikers van onze diensten. Lees dit Beleid aandachtig door.

Als u patiëntinformatie (bijvoorbeeld gezondheids- of behandelinformatie, waaronder röntgenfoto’s of medische beelden die betrekking hebben op een persoon) uploadt of plaatst op een van onze Websites (bijvoorbeeld, als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, een ziekenhuis, een medische scanfaciliteit of een soortgelijke zorgaanbieder of een van hun vertegenwoordigers die een klant van Zimmer Biomet is of optreedt namens een klant van Zimmer Biomet), houd er dan rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van toestemming die is vereist van de betreffende persoon onder de toepasselijke wetgeving voordat u de informatie uploadt of publiceert. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke privacywetgeving.
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u door het gebruik van de Websites akkoord met dit Beleid. Dit websiteprivacybeleid zet onze werkwijze met betrekking tot gegevensverwerking uiteen en ook de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt op deze website. Als u ons informatie stuurt via deze website, gaat u akkoord met ons gebruik en verstrekking van gegevens zoals uiteengezet in dit beleid.

 

1. Informatieverzameling

Persoonsgegevens
“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren of die we rechtstreeks aan een individu kunnen koppelen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer, al naar gelang van toepassing. Persoonsgegevens kunnen in sommige rechtsgebieden zelfs gegevens inhouden die een persoon op indirecte wijze identificeert – zoals een uniek nummer dat door een medische instelling aan een patiënt of professionele zorgverlener is toegekend, zelfs als andere identificerende gegevens ontbreken. Gegevens over gezondheid en behandeling met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon zijn een vorm van Persoonsgegevens die in dit beleid worden aangeduid als bijzondere persoonsgegevens (“Bijzondere Persoonsgegevens”). Wij zullen alle Bijzondere Persoonsgegevens en Persoonsgegevens die via de websites wordt verzameld, verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zoals beschreven in dit Beleid. Als u ons deze informatie niet wilt verstrekken, maak dan geen gebruik van deze functies van de Websites.
Voorbeelden van gevallen waarin we Persoonsgegevens verzamelen zijn :
• Als u zich inschrijft voor een account of voor een van onze diensten of evenementen;
• Als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven;
• Als u deelneemt aan discussiefora;
• Als u ons een vraag stelt door contact met ons op te nemen via de informatie in de paragraaf
Neem contact met ons op;
• Als u bij ons solliciteert; of
• Als u klant bent en informatie verschaft over uw klant of patiënten.
De gegevens die we verzamelen hebben normaliter betrekking op het gevraagde product of de gevraagde dienst, zoals naam en contactgegevens, de aard van het gevraagde product of dienst, en gerelateerde informatie, zodat wij aan verzoeken kunnen voldoen en erop kunnen reageren. Als u bijvoorbeeld via onze website solliciteert naar een baan bij Zimmer Biomet, wordt onder meer informatie verzameld over uw kwalificaties voor de functie, uw opleiding, toepasselijke licenties of certificeringen, eerdere werkervaring, referenties en andere informatie die u over uzelf wilt vermelden.
We kunnen bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelen op grond van een wettelijke verplichting of als gevolg van een contractuele relatie die we met u hebben. Het niet verstrekken van deze informatie kan het voldoen aan deze verplichtingen verhinderen of vertragen.
Van tijd tot tijd kan Zimmer Biomet gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of peiling, bijvoorbeeld om feedback te geven over website-inhoud, diensten of producten. Antwoorden blijven anoniem, tenzij gebruikers ervoor kiezen om hun contactgegevens te verstrekken, zodat we een gebruiker aanvullende informatie over de enquête kunnen verstrekken.

Technische informatie
Wanneer u de Websites bezoekt kunnen we ook bepaalde technische informatie over gebruikers verzamelen, die uw webbrowser automatisch verzendt wanneer u een website op het internet bezoekt of die wordt verzameld wanneer u een mobiele applicatie gebruikt. Onze servers leggen deze informatie automatisch vast, waaronder het IP-adres (Internet Protocol), het type browser, browsertaal, apparaattype, reclame-ID’s die met uw apparaat zijn geassocieerd (zoals Apple’s identificatiemiddel voor reclame (IDFA) or Google’s Ad ID (AAID)), de datum en het tijdstip van uw verzoek, en Uniform Resource Locators, of URL’s (d.w.z. website-adressen) die u hebt bezocht voorafgaand aan uw bezoek aan en na het verlaten van onze Websites. Afhankelijk van het land van de gebruiker en de specifieke informatie in kwestie, kan deze technische informatie al dan niet een Persoonsgegeven zijn.
Cookies en soortgelijke hulpmiddelen
Net als veel andere websites gebruiken we “cookies”, web beacons en andere technologieën op onze Websites om ons te helpen gebruikers beter van dienst te zijn en om ons te helpen de inhoud of functies van onze website te evalueren en te verbeteren. Een cookie is een unieke numerieke code die wij op uw computer plaatsen om uw interesses en/of voorkeuren bij te houden en u onder andere te herkennen als terugkerende bezoeker van onze Websites. Web beacons zijn kleine stukjes code die op onze Websites zijn geplaatst en waarmee we informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van websites.
Veelgebruikte toepassingen van cookies zijn onder meer:
• Bezoekers identificeren die zich hebben aangemeld op een beveiligde website om te voorkomen dat gebruikers voor elke pagina een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren;
• Het bijhouden van de voorkeuren van bezoekers met betrekking tot de inhoud die ze graag willen zien en het formaat waarin ze die willen bekijken, zodat ze niet elke keer dat ze de site bezoeken opnieuw de voorkeuren hoeven in te dienen;
• Bijhouden van welke pagina’s bezoekers aanvragen, om verbeteringen aan te brengen in de inhoud van de site en de navigatie;
• Analyses uitvoeren over hoe de Websites worden gebruikt;
• Het verzamelen van informatie over de online activiteiten van bezoekers in de loop der tijd en
op verschillende websites wanneer zij de Websites gebruiken.
Als u liever geen cookies van deze Website wilt ontvangen, stel uw browser dan in om alle cookies van deze en andere websites die u bezoekt te weigeren. Hierdoor krijgt u meer controle over het accepteren van cookies op uw computer. Het is echter mogelijk dat sommige delen van de Websites niet naar behoren of langzamer werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren. Door onze Websites te gebruiken en cookies niet uit te schakelen, geeft u toestemming voor het gebruik ervan. We kunnen ook aanvullende opties bieden voor uw keuzes over cookies op de Websites.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleegt u het cookiebeleid van de Zimmer Biomet Websites op www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Uw browser biedt u mogelijk de optie “Niet volgen” aan, waarmee u aan beheerders van websites en webapplicaties en -diensten (waaronder gedragsreclamediensten) kunt laten weten dat u niet wilt dat dergelijke beheerders bepaalde van uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites volgen. Hoewel we mogelijk gebruik maken van dergelijke traceringen, ondersteunen onze Websites momenteel geen verzoeken tot “Niet volgen”.
Informatie van kinderen
Zimmer Biomet verzamelt, onderhoudt, openbaart of verwerkt niet opzettelijk zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogden van de minderjarige, Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Dit heeft geen invloed op medische informatie over minderjarigen die een professionele zorgverlener die een van onze Websites gebruikt, kan verstrekken in verband met onze Websites voor op professionele zorgverleners gerichte producten of diensten.
Het combineren van gegevens
We kunnen alle gegevens die we verzamelen, ongeacht of het Persoonsgegevens zijn, combineren met Persoonsgegevens, zoals demografische gegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) die we van derden kunnen verkrijgen. Deze derden zijn onder meer professionele zorgverleners, ziekenhuizen, medische scaninstellingen of soortgelijke zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers die onze Websites kunnen gebruiken voor patiëntgerelateerde producten en diensten die wij hun tijdens hun of onze behandeling ter beschikking stellen.

 

2. Gebruik en delen van de informatie die we verzamelen

Zimmer Biomet gebruikt de informatie die wij verzamelen voor de volgende doeleinden: om met gebruikers te communiceren, om onze producten en diensten aan gebruikers te leveren, om inhoud voor gebruikers aan te passen of te personaliseren, om gebruikers te identificeren en hun identiteit te verifiëren, om onze producten en diensten en de inhoud op onze Websites te verbeteren, voor marketing naar gebruikers, en voor administratieve doeleinden, systeembeveiliging, productontwikkeling en onderzoek. We kunnen de informatie die we verzamelen, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, delen met onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven, evenals met derden die ons helpen bij het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd of die onze marketing of administratie verbeteren. Dit geldt ook voor bedrijven die ons analytische gegevens leveren over het gebruik van onze Websites, zodat we het gebruik van onze Websites kunnen evalueren en onze producten, diensten en de inhoud op onze Websites kunnen blijven verbeteren. Omdat wij actief zijn als onderdeel van een wereldwijd bedrijf, kunnen de bovengenoemde ontvangers zich bevinden buiten het rechtsgebied waarin u zich bevindt (of waarin wij de diensten verstrekken).
Wanneer Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens worden doorgegeven vanuit het land waar een gebruiker of een ander persoon woont wiens informatie via de Websites aan ons wordt verstrekt, bijvoorbeeld doorgegeven aan bedrijven van Zimmer Biomet in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen er andere normen van toepassing zijn op de manier waarop uw gegevens mogen worden gebruikt en beschermd. Zimmer Biomet heeft overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften passende waarborgen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de gegevens, ongeacht het land, adequaat worden beveiligd en beschermd. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden die toegang hebben gekregen tot uw gegevens, om hen te

verplichten normen aan te nemen die een gelijkwaardig niveau van bescherming voor gegevens garanderen als het niveau dat wordt gehanteerd door Zimmer Biomet. Als u meer wilt weten over hoe Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens worden beschermd, kunt u contact opnemen met privacy.emea@zimmerbiomet.com.
Af en toe zullen we geaggregeerde statistieken over onze klanten (inclusief hun klanten), omzet, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie verstrekken aan derden met een goede reputatie die ons helpen onze activiteiten en diensten te verbeteren, maar deze statistieken bevatten geen gegevens die tot een persoon zijn te herleiden. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie kan ook worden gedeeld met derden voor andere doeleinden, zoals de optimalisatie van uw surfervaring op het web en voor rapporten over trends in de sector of binnen het bedrijf.
We kunnen informatie ook gebruiken of verstrekken aan derden zoals wethandhavingsinstanties en overheidsinstanties wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging te beschermen van Zimmer Biomet, onze gelieerde ondernemingen of onze zakenpartners; om te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; om fraude te voorkomen of voor risicobeheerdoeleinden; en om te voldoen aan of te reageren op wetshandhaving of juridische processen of een verzoek om medewerking van een overheid of andere entiteit.
In het geval dat wij het Zimmer Biomet-bedrijf of de activa ervan geheel of gedeeltelijk verkopen, toewijzen of overdragen, kunnen wij gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, aan de koper overdragen. De koper of verkrijger zal echter worden verplicht om Persoonsgegevens te beschermen op een manier die overeenkomt met de vereisten in dit Beleid. In dergelijke situaties houdt uw voortgezet gebruik van de Website in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan het privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden van de volgende eigenaar of exploitant.

3. Rechtsgronden voor het gebruik van uw Persoonsgegevens

Er zijn verschillende grondslagen waarop wij ons baseren voor het gebruik van Persoonsgegevens, namelijk:
• Uitvoering van een overeenkomst – Het gebruik van Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons hebt uit te voeren of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat wij een overeenkomst met u aangaan. Wanneer u bijvoorbeeld voor ons werkt als werknemer of als dienstverlener of voor een baan bij ons solliciteert, zijn uw Persoonsgegevens noodzakelijk in verband met uw arbeidsovereenkomst of dienstenovereenkomst. Als u een consument of een gebruiker van onze diensten bent, zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren. Zo verwerken wij ook patiëntgerelateerde Persoonsgegevens van onze klanten om onze contracten met hen uit te voeren.
• Toestemming – Wij vertrouwen op toestemming, die in sommige gevallen impliciet kan zijn, om (i) technische informatie te gebruiken, zoals cookiegegevens en geolocatiegegevens zoals beschreven in dit Beleid; en (ii) Persoonsgegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. Wanneer we Bijzondere Persoonsgegevens willen gebruiken, zoals gezondheidsgegevens die we van een persoon verzamelen, zullen we dit alleen doen met uitdrukkelijke toestemming als dit wettelijk vereist is, tenzij we hiertoe een verplichting hebben onder het arbeidsrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact

met ons op te nemen op de adressen aan het einde van dit Beleid. Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens over personen verkrijgen via professionele zorgverlener (met inbegrip van ziekenhuizen, medische scaninstellingen of soortgelijke zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers) die gebruiker zijn van onze producten en diensten, in welk geval zij verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en afhandelen van alle vereiste toestemmingen of voor het hebben van een andere legitieme grondslag voor het verwerken van dergelijke informatie.
• Gerechtvaardigde belangen – Het is in ons gerechtvaardigd belang om Persoonsgegevens te verwerken om onze producten, diensten en de inhoud van onze websites te verbeteren, administratieve taken uit te voeren en met gebruikers te communiceren, met inbegrip van het leveren van marketingcommunicatie aan gebruikers en patiënten, het aanpassen en personaliseren van inhoud voor gebruikers, het identificeren en verifiëren van gebruikers, het beveiligen van onze systemen en informatie, het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten. Het is ook in ons gerechtvaardigd belang om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van Zimmer Biomet, onze gelieerde ondernemingen of onze zakelijke partners te beschermen; om te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; om fraude te voorkomen; en om risico’s die samenhangen met onze bedrijfsactiviteiten te beheersen. Voor meer informatie over de afwegingen die we maken om uw Persoonsgegevens te verwerken om aan onze gerechtvaardigde belangen te voldoen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.
• Wettelijke verplichtingen – Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. We kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens openbaar maken voor rapportageverplichtingen met betrekking tot de regelgeving voor medische apparatuur, of aan wetshandhavende instanties in overeenstemming met wettelijke procedures.

4. Interactieve functies

Voor zover dat wij openbare of groepsforums aanbieden op onze Websites, zoals nieuwsfeeds, blogs, messageboards of soortgelijke hulpmiddelen (“interactieve functies”), kunnen de berichten of commentaren die u plaatst openbaar zijn en door anderen worden bekeken. U dient voorzichtig te zijn voordat u informatie over uzelf, met inbegrip van Persoonsgegevens, online plaatst. U erkent en begrijpt dat u geen verwachting van privacy of vertrouwelijkheid hebt in de inhoud die u verzendt naar interactieve functies op de Websites. Wij nemen geen verplichting op ons om Persoonsgegevens te verwijderen uit berichten op onze Websites en u openbaart Persoonsgegevens in uw berichten op eigen risico.

 

5. Links naar andere websites

Onze Websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door Zimmer Biomet, zoals sociale media websites zoals Facebook, Twitter of via andere mechanismen zoals e-mail. U dient het privacybeleid en de handelswijzen met betrekking tot privacy van andere websites zorgvuldig door te nemen, aangezien we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacyhandelswijzen van websites van derden.

 

6. Bescherming van gegevens

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en vereisten, heeft Zimmer Biomet fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen ingesteld om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en de praktijken van de sector. We evalueren deze beveiligingsmaatregelen voortdurend om de risico’s van nieuwe bedreigingen van de veiligheid te minimaliseren. Echter, zoals geldt voor alle websites, zijn we helaas niet in staat om de veiligheid te garanderen voor gegevens die via onze Websitesworden verzameld.
Als u Bijzondere Persoonsgegevens of gevoelige persoonlijke informatie aan ons verstrekt via onze Websites, zoals creditcardgegevens, zorg er dan voor dat de computer die u gebruikt om dit te doen is voorzien van bijgewerkte antivirussoftware, om het risico van enige ongeoorloofde toegang tot de informatie voordat deze ons bereikt te minimaliseren.

 

7. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij raden u aan contact met ons op te nemen om uw gegevens bij te werken of te corrigeren als deze verandert of als u van mening bent dat de gegevens die wij over u hebben verzameld onjuist zijn. U kunt ons ook vragen om uw Persoonsgegevens te wissen, te beperken of over te dragen en u kunt ons vertellen of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens. In overeenstemming met de wettelijke vereisten en beperkingen, zal Zimmer Biomet voldoen aan redelijke verzoeken om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven via privacy.emea@zimmerbiomet.com of Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 VS. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig zullen hebben om het verzoek te honoreren.
Als u zich zorgen maakt over hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op het onderstaande adres. Als alternatief hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming (als die in uw land bestaat).

 

8. Recht om u uit te schrijven

U kunt zich uitschrijven voor onze marketing- of promotionele e-mails. Stuur hiervoor een e-mail naar websupport@zimmerbiomet.com of gebruik het uitschrijfmechanisme dat in onze marketing e-mails wordt aangeboden. Houd er rekening mee dat als u al producten of diensten hebt aangevraagd toen u besloot uw toestemming in te trekken, er een korte periode kan zijn waarin we uw voorkeuren nog moeten bijwerken om ervoor te kunnen zorgen dat we uw verzoek honoreren.

 

9. Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard

 

Wij bewaren Persoonsgegevens zolang wij een relatie met een gebruiker onderhouden of een dienst verlenen aan klanten die personen van dienst zijn, en zolang als daarna redelijkerwijs noodzakelijk is voor legitieme zakelijke doeleinden.

 

10. Onze functionaris voor gegevensbeveiliging

Als u gebruik maakt van een op de EU-gerichte dienst en vragen hebt over onze functionaris voor gegevensbescherming of rechtstreeks contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u dat doen via: dataprotectionofficer@zimmerbiomet.com of schrijf naar ons op Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, VS.

 

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid voor de Website van tijd tot tijd bijwerken zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. U dient dit Beleid regelmatig door te nemen. Uw voortgezet gebruik van de online diensten vormt uw instemming met dit privacybeleid voor de Website.

 

12. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy.emea@zimmerbiomet.com of u kunt ons schrijven op Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, VS.

Bijgewerkt: Mei 2018

© 2018 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

 

Oostenrijk
Bijlage 1
Lijst van gegevensbeheerders
Zimmer Biomet Austria GmbH, gevestigd te Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wenen, Oostenrijk; België
Biomet 3i Belgium NV, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich, België;
Zimmer Biomet BVBA, gevestigd te Meyskens II, I. Meyskensstraat 224, 1780 Wemmel, België; Tsjechië
Zimmer Czech, s.r.o., gevestigd te Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tsjechië; Denemarken
Finland
Zimmer Biomet Finland Oy, gevestigd te Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland;
Frankrijk
Biomet France Sàrl, gevestigd te Plateau De Lautagne, B.P. 75 F-26903 Valence Cedex 09, Frankrijk;
Zimmer Biomet Denmark ApS, gevestigd te op c/o Nordic Medical Supply A/S, Tempovej 39, 2750 Ballerup, Denemarken;
Zimmer Biomet France SAS, gevestigd te 70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, Frankrijk;
Zimmer Dental SAS gevestigd te 2, Place Gustave Eiffel, 94150 Rungis, Frankrijk;
Zimmer Spine SAS, gevestigd te 23, Parvis des Chartrons, La Cité Mondiale, 33000 Bordeaux, Frankrijk;
LDR Medical SAS, gevestigd te Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, Frankrijk;
MedTech SA, gevestigd te Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, à Montpellier, Frankrijk;
Duitsland
Biomet Deutschland GmbH, gevestigd te Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlijn, Duitsland;
Zfx GmbH, gevestigd te Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Duitsland;
Zimmer Dental GmbH, gevestigd te Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28, 80807 Munchen, Duitsland;

Zimmer Biomet Deutschland GmbH, gevestigd te Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, Duitsland;
Zimmer International Logistics GmbH, gevestigd te Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Duitsland;
Medtech Surgical Gmbh, gevestigd te Alte Marktoberdorfer Str. 14, 87616 Marktoberdorf, Duitsland; Griekenland
Zimmer Biomet Hellas SA, gevestigd te 54, Kapodistriou, Moschato, GR-18344 Athene, Griekenland;
Ierland
Zimmer Biomet Ireland Limited, gevestigd te Suite 286, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin
15, Ierland;
Israël
Zimmer Dental Ltd, gevestigd te13 Amal ST., Rosh Ha`ain, 4809280, Israël; Italië
Nederland
Biomet Global Supply Chain Center B.V., gevestigd te Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht,
Nederland;
Biomet Microfixation B.V., gevestigd te Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Nederland; Biomet 3i Netherlands B.V., gevestigd te Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Nederland;
Noorwegen
Zimmer Biomet Norway AS, gevestigd te Robsrudskogen 15, , 1470 Lørenskog, Noorwegen;
Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited, gevestigd te Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland;
Celgentek Limited, gevestigd te Unit 4d Western, Business Park, Shannon, Co. Clare, Ierland;
Zimmer Dental Italy S.r.l., gevestigd te ViaIe talia 205/D cap 31015 Conegliano, Italië;
Zimmer Biomet Italia S.r.l., gevestigd te Via Milano 6, 20097 San Donato Milanese, Milaan, Italië;
Zimmer Manufacturing B.V., gevestigd te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland; Zimmer Biomet Nederland B.V., gevestigd te Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht, Nederland; Clinical Graphics B.V., gevestigd te Molengraaffsingel 12 -14, 2629 JD Delft, Nederland;

Polen
Zimmer Biomet Polska sp. z o.o., gevestigd te ul. Płowiecka 75, 04-501 Warschau, Polen; Portugal
Zimmer Biomet Portugal, Unipessoal LDA, gevestigd te Casal de Alfragide, Lote 1, 2720-413 Amadora, Portugal;
Biomet 3i Portugal Sociedade Unipessoal, Lda, gevestigd te Quinta da Fonte Rua dos Malhoes, Edificio D. Pedro 1, 2770-071 Paco d’Arcos, Portugal;
Rusland
Zimmer CIS Ltd., gevestigd te Usachev st., 29-9, Moskou 119048, Russische Federatie; Slowakije
Zimmer Slovakia s.r.o., gevestigd te Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slowakije;
Zuid-Afrika
Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd., gevestigd te Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation
Kloof, 1710 Roodepoort, Zuid-Afrika;
Spanje
Biomet 3i Dental Iberica, S.L., gevestigd te WTC Almeda Park, Calle Tirso de Molina 40, Edificia 4,
Barcelona, Spanje;
Zimmer Biomet Spain S.L., gevestigd te Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Spanje; Zweden
Biomet Cementing Technologies AB, gevestigd te op Västravarvsgatan 19 1 tr, 211 19 Malmö, 201 23 Malmö, Zweden;
Biomet 3i Nordic AB, gevestigd te PO Box 306, 201 23, Malmö, Zweden;
Zimmer Biomet Sweden AB, gevestigd te Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Zweden; Zwitserland
Biomet 3i Schweiz GmbH, gevestigd te Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Zwitserland; Zimmer GmbH, gevestigd te Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Zwitserland;

Zimmer Surgical SA, gevestigd te chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Zwitserland; Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, gevestigd te Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Zwitserland;
Verenigd Koninkrijk
Biomet UK Ltd, gevestigd te Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd
Koninkrijk;
Biomet UK Healthcare Ltd, gevestigd te Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd Koninkrijk;
Biomet Acquisitions (Unlimited), gevestigd te Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd Koninkrijk;
Biomet 3i UK Limited, gevestigd te One Glass Wharf, Bristol BS2 OXZ, Verenigd Koninkrijk;
Turkije
Biomet 3i Turkey, gevestigd te Senlik Köy Mah, Florya Asfalti Seren Apt no8/1-2 Blk Florya, Istanbul,
Turkije;
ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, gevestigd te Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. Nr: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turkije;
Verenigde Arabische Emiraten
Zimmer Gulf FZ-LLC, gevestigd te Executive Office No. 10, Floor 2, Lab Building, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden Zimmer Biomet Academy van toepassing. U kunt de Algemene Gebruiksvoorwaarden hier downloaden of printen. Door op “Ik ga akkoord” te klikken, verklaart u dat u de Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft ontvangen en akkoord gaat met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.